ประกวดเรียงความ “ครูใหญ่ในใจเรา” กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้

ประกวดเรียงความ “ครูใหญ่ในใจเรา” กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้

ลงชื่อเข้าร่วม ประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในใจเรา จัดขึ้นเพื่อรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน ชิงเงินรางวัลสูงสุด 20,000 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 65 เริ่มต้นกันแล้วสำหรับกิจกรรม ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ครูใหญ่ในใจเรา” ซึ่งทางมูลนิธิเอเชีย ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย (DFAT) และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อรับฟังและนำข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนของนักเรียนมาเผยแพร่ และสื่อสารให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน

นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเรียงความกับครูและนักเรียนนำร่องที่ รร.สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 

เขตดินแดง โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต และนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยเดินทางมาเปิดงานและให้โอวาทในเรื่องรักษ์ภาษาไทย ราชบัณฑิต หนุนรักษ์ภาษาไทยกับประกวดเรียงความ “ครูใหญ่ในใจเรา” เผยภาษาเป็นตัวตนของเรา จึงต้องใช้ให้ถูกต้อง

“ภาษาเป็นสมบัติของคนเรา เราเป็นคนได้ก็เพราะมีภาษา หากเราไม่ใช้ภาษาก็จะไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ ดังนั้นความสำคัญของภาษาจึงไม่ได้เป็นแค่ศาสตร์หรือวิชา แต่เป็นสิ่งที่ผูกพันกับตัวเรา และเมื่อเราเป็นคนไทยก็ต้องใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารกับคนรอบข้าง ในปัจจุบันมีการใช้ภาษาไทยที่ผิดอยู่มากทั้งนี้เป็นเพราะผู้ใช้ไม่เข้าใจว่าภาษาคือตัวตนของเรา ถ้าเราพูดดีหรือใช้ภาษาที่ดีอย่างน้อยก็ทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเราเป็นคนดี หรือเป็นคนน่ารัก แต่หากเราใช้คำหยาบคายผู้คนก็จะไม่ชอบ การใช้ภาษาดีจะทำให้สังคมน่าอยู่ตัวผู้ใช้ก็จะเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชื่นชอบของบุคคลรอบข้าง ทั้งนี้คุณครูที่โรงเรียนก็ไม่ควรสอนเด็กเฉพาะในเรื่องอักขรวิธี ตัวสะกด แต่จะต้องสอนในเรื่องวัฒนธรรม ความเป็นคน โดยเฉพาะในเรื่องสมบัติของชาติ เพราะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องสืบสานกันต่อไปในอนาคต รวมถึงจะต้องหาวิธีการทำให้เด็กรักภาษา และที่สำคัญต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนด้วย”

ด้าน นายธนะ ตันติสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง ได้เปิดเผยว่า “การประกวดเรียงความหัวข้อ “ครูใหญ่ในใจเรา” เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่

ทั้งนี้ได้นำเสนอ 12 โรงเรียนต้นแบบที่มีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็ง เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น สร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมได้แม้ว่าจะอยู่ในบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน

ด้วยความมุ่งหวังให้เกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยในทุกมิติ โดยโรงเรียนสามเสนนอกได้นำร่องจัดอบรมให้ความรู้ในการเขียนเรียงความ ให้กับคณะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

และยังได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมประกวดเรียงความ โดยมีเนื้อหาใจความเพื่อสะท้อนคุณสมบัติทางวิชาการ หรือด้านสังคม และมีความคิดสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมครองราชย์ 60 ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือได้ทราบถึงความคาดหวังของเด็กและเยาวชนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้สอดคล้อง กับความต้องการในเชิงสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน รวมถึงนักเรียนจะสามารถเขียนเรียงความได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย สร้างเสริมการรู้รักษ์ภาษาไทย และกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์”

สุดท้ายมาที่ น.ส.มนัสวี พรหมสุทธิรักษ์ ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิเอเชียได้กล่าวว่า

กิจกรรมการประกวดเรียงความในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันในระดับชั้น ม.1-ม.6 โดยนักเรียนจากทั่วประเทศ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด หลักเกณฑ์การตัดสินประกอบด้วยรูปแบบ, เนื้อเรื่อง, การใช้ภาษา และลายมือ รวมเป็น 50 คะแนน

ผลงานจะต้องเขียนด้วยลายมือตนเองลงบนกระดาษมีเส้นบรรทัดด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท (2 รางวัล), รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 15,000 บาท (2 รางวัล), รองชนะเลิศอันดับสอง 10,000 บาท (2 รางวัล) และรางวัลชมเชย 3,000 บาท (60 รางวัล) พร้อมรับเกียรติบัตรจากมูลนิธิฯ ทุกรางวัล

และส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาทางไปรษณีย์ไปที่ ดร.รัตนา แซ่เล้า มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย เลขที่ 38 อาคารชลันทิพย์ ชั้น 6 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

สามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ (25) – 31 ตุลาคม 2565 โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : โรงเรียนดีมีทุกที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 062-7341267

นอกจากนี้อดีตหลวงพี่กาโตะ ยังย้ำอีกครั้งว่าตนไม่มีเจตนายักยอกหรือโกงเงินวัด เพราะเป็นห่วงวัดที่ยังต้องมีการสร้างการซ่อมอยู่ โดยหนุ่ม กรรชัย ได้ถามคำถามต่อว่า ครั้งก่อนที่สัมภาษณ์กาโตะได้ยืนยันว่านำเงินที่มีญาติโยมทำบุญไปให้สีกา กาโตะได้ตอบว่ามีเงินจำนวน 600,000 บาทที่ยังไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ จึงต้องยืมวัดก่อน โดยภายในวันนี้จะมีสื่อ พระผู้ใหญ่เป็นสักขีพยานว่ามีการคืนเงินแล้ว

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า