ข่าวปลอม! ธ.ก.ส. ออก สินเชื่อ 108 อาชีพ กู้ได้ 2 แสนบาททุกอาชีพ

ข่าวปลอม! ธ.ก.ส. ออก สินเชื่อ 108 อาชีพ กู้ได้ 2 แสนบาททุกอาชีพ

จากข่าวที่ว่าทาง ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ได้ทำการออก สินเชื่อ 108 อาชีพ โดยมีวงเงินให้สามารถกู้ได้ถึง 2 แสนบาทในทุกสายอาชีพ ข่าวดังกล่าวถือเป็นข่าวเท็จไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง ธ.ก.ส. ออก สินเชื่อ 108 อาชีพ 

กู้ได้ 2 แสนบาททุกอาชีพ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ กรณีที่มีข่าวว่า ธ.ก.ส. ปล่อยให้กู้ในจำนวนเงิน 200,000 บาท ตามข้อเสนอเงินกู้กับสินเชื่อ 108 อาชีพ ซึ่งสามารถกู้ได้ทุกอาชีพ ไม่มีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำนั้น ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า ปัจจุบันทางธนาคารฯ ไม่มีโครงการสินเชื่อ 108 อาชีพ และไม่ได้เป็นผู้ดำเนินโครงการสินเชื่อ 108 อาชีพ ตามที่เป็นข่าว แต่ทั้งนี้ทางธนาคารฯ เคยออกสินเชื่อในลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2559 และโครงการได้จบลงนานแล้ว โดยขณะนี้ธนาคารให้บริการสินเชื่อที่สนับสนุนการผลิตแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ผู้ที่สนใจบริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลข่าวสาร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ : www.baac.or.th หรือโทร. 02 5550555

ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงเช้า ของวันนี้ (6 ม.ค. 2564) ได้ปิดตัวลงไปแล้ว โดยรวมแล้วยังคงผกผัน หุ้นสำคัญอย่าง SET ได้ทำการปิดตัวลงในระดับที่สูงอยู่ที่ 1,509.76 บาท เพิ่มขึ้นมา 3.11 จุด (0.21%)

ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงเช้า ของวันนี้ (6 ม.ค. 2564) ได้ทำการปิดตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภาพรวมของการลงทุนนั้นเป็นอย่างผกผัน โดยมีหุ้นบางส่วนที่ทำการปิดตัวในระดับลบ แต่ส่วนใหญ่ปิดตัวในระดับบวก โดยมีมูลค่าการซื้อขายโดยรวมอยู่ที่ 72,926.29 ล้านบาท

ธนาคาร กรุงไทย ได้มีการดำเนินการสำรอง เงินสด เพื่อรองรับในส่วนของการเบิกถอนภายในช่วง เทศกาลปีใหม่ ที่จะถึงนี้ เป็นจำนวน 49,150 ล้านบาท ธนาคาร กรุงไทย ได้มีการแจ้งว่า ภายในช่วง เทศกาลปีใหม่ ปี 2564 ทางธนาคารได้มีการดำเนินการสำรอง เงินสด เพื่อรองรับการใช้บริการเบิกถอนของลูกค้า ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการใช้จ่ายเงินภายในเทศกาลดังกล่าว

โดยได้มีการจัดการ ในช่องทางต่าง ๆ ทั้งการใช้บริการที่ ธนาคารสาขา, ตู้ ATM, เครื่องฝากถอนเงิน (RCM), ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เป็นจำนวน 49,150 ล้านบาท แบ่งเป็นเขตกทม. จำนวน 10,600 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำนวน 38,550 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ขยายเป็นวงกว้างในขณะนี้ ธนาคารขอแนะนำลูกค้าและประชาชนทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

แบงค์ชาติ กำหนด วันหยุด สถาบันการเงิน กรณีพิเศษเพิ่ม 3 วัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงค์ชาติ ได้ทำการออกประกาศกำหนด วันหยุด ของ สถาบันการเงิน ทั้งในส่วนทั่วไปและเฉพาะกิจ เป็นกรณีพิเศษ โดยจะทำการหยุดด้วยกันทั้งหมด 3 วัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงค์ชาติ ได้ทำการออกประกาศกำหนด วันหยุด ของ สถาบันการเงิน ทั้งในส่วนทั่วไปและเฉพาะกิจ เป็นกรณีพิเศษ โดยจะทำการหยุดด้วยกันทั้งหมด 3 วัน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ให้มีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และทำการเลื่อนในส่วนของวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

โดยเนื้อความของประกาศนั้นมีดังต่อไปนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ใน วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็น วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 และวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป

ธนาคาร ออมสิน แจ้งเปลี่ยน เวลาปิด ทำการ สาขา ในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 เป็นเวลา 18.00 น.

ทางธนาคาร ออมสิน ได้ทำการประการแจ้งถึงการเปลี่ยน เวลาปิด ทำการของธนาคาร สาขา ภายในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จากเวลาเดิมเป็นเวลา 18.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกที

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า